نفت و گاز

توانمندی‌ها‌

 • اجرای کلید در دست (EPC) پروژه‌های صنعت نفت و گاز و انبارهای فرآورده‌ نفتی
 • اجرای سیستم آتش‌نشانی شامل احداث Pump House و خطوط لوله Cooling, Foaming و Fire Water
 • طراحی، ساخت و احداث سکوهای بارگیری و تخلیه، سیستم میترینگ و ارتینگ
 • اجرای تأسیسات Piping مخازن و خطوط لوله فرآورده‌های نفتی
 • طراحی، محاسبات و احداث Pump Shield سایت‌های نفت و گاز
 • طراحی، تأمین و اجرای سیستم‌های F&G مبتنی بر PLC به صورت Fail Safe
 • طراحی، تأمین، نصب و راه‌اندازی سیستم‌های کنترل مبتنی برDCS و PLC به صورتFail Safe Redundant
 • طراحی، تأمین، نصب و راه‌اندازی سیستم‌‌های برق اضطراری شامل دیزل ژنراتور و UPS
 • طراحی، تأمین و اجرای سیستم‌های ابزاردقیق مبتنی بر شبکه‌های صنعتی HART, FF و Profinet
 • طراحی، نصب و راه اندازی انواع تابلوهای صنعتی شامل LV, Marshalling, DCS و PLC
 • طراحی، محاسبات و اجرای تابلوها و تجهیزات روشنایی ضد انفجار و محوطه شامل Street Lighting و Tower

کارفرمایان عصر نانو

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران : <!-- empty-->
شرکت انتقال گاز ایران منطقه ۴ عملیات انتقال گاز : <!-- empty-->
شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد و حومه : <!-- empty-->