اجرای سیستم LG-TG در جایگاه‌های توزیع فرآورده‌های نفتی

درباره پروژه

طراحی و نظارت بر اجرای سیستم بازیافت بخارات بنزین (کهاب) و کلیه جایگاه‌های عرضه سوخت خراسان رضوی

سال اجرا:

1388

موقعیت پروژه:

مشهد

کارفرما:

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

گالری تصاویر

پروژه های مرتبط