احداث ساختمان مسکونی در منطقه توحید مشهد

درباره پروژه

احداث ساختمان مسکونی در منطقه توحید مشهد

احداث ساختمان مسکونی در منطقه توحید مشهد به مساحت 1200 مترمربع زیربنا در 7 سقف

سال اجرا: 1400

موقعیت پروژه: مشهد

کارفرما: بخش خصوصی

گالری تصاویر

پروژه های مرتبط