احداث ابنیه فنی در محدوده خطوط لوله گاز نیشابور

درباره پروژه

احداث ابنیه فنی در مسیرهای متقاطع با خط ۴۸ خطوط لوله انتقال گاز به فاصله ۲۰۰ کیلومتری از مسیر خط لوله سبزوار تا نیشابور

سال اجرا:

1398

موقعیت پروژه:

سبزوار

کارفرما:

شرکت انتقال گاز ایران منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران

گالری تصاویر

پروژه های مرتبط